O nás

O nás

13.1.1984 sa po prvýkrát otvorili brány našej škôlky a privítali sme prvých 7 detí. No v septembri 1984 už boli naplnené obe triedy s počtom 54 detí! Za uplynulé roky prešlo našimi rukami okolo 1.000 detí.

Za tie roky sme prešli niekoľkými zmenami. Na začiatku sme boli „závodná“ materská škola. Keď nás chceli Považské strojárne v roku 1993 zrušiť, pomohlo nám mesto. Vtedajšie vedenie nás zobralo na 2 roky pod správu, kým školská správa vyriešila prechod našej MŠ do jej pôsobnosti. Od 1.7.2002 bol zriaďovateľom mesto Považská Bystrica.


1.september 2011 bol pre našu MŠ historický. Naša materská škola bola vyradená zo siete škôl a ďalej  pracuje ako elokované pracovisko Materskej školy 2024, Považská Bystrica.

V súčasnosti máme v zmysle platnej legislatívy v  1.triede 20 detí 3 4 ročných  a v 2.triede 21  detí vo veku 4-6 rokov. Pracujú tu 4 pedagogické a 2 prevádzkové pracovníčky. Deti rozvíjajú svoje schopnosti vo výtvarnom krúžku, oboznamujú sa s AJ,  každoročne absolvujeme ozdravovací pobyt v ŠvP,  predplaveckú prípravu, lyžiarsky výcvik, v zimnom období saunovanie, zaujímavé celodenné výlety ...
 

Organizačný poriadok


Denný poriadok


Všeobecná charakteristika materskej školy


Rada školy


Kto pracuje