Kontakt

Materská škola
Rozkvet 2024
EP Rozkvet 2017/39
017 01 Považská Bystrica


č.t. 042 432 7982

e-mail: msrozkvet2017@povazska-bystrica.sk


Zriaďovateľ:
Mesto Považská Bystrica
Centrum 2/3
017 13 Považská Bystrica