Čo sa deje v MŠ

Stalo sa:

 • otvorenie nového školského roka - privítali sme aj nové deti a prajeme krásne zážitky v škôlke
Čo nás čaká:
 • jesenný deň športu
 • Jarmok - ulička remesiel 20.9.2019
 • predplavecký výcvik 11. - 15.11.2020
 • návštevy 1. roč. ZŠ Slovenských partizánov, Súkromná ZŠ DSA
 • "Šarkaniáda"
 • v spolupráci s CVČ enviromentálna výchova (každý mesiac iná téma)
 • divadelné predstavenia a koncerty
 • Mikulášska besiedka
 • zimný deň športu
 • návštevy knižnice
 • lyžiarsky výcvik 17.02.-21.02.2020
 • fašiangový karneval 
 • návšteva múzea v Považskej Teplej u pána Janecha
 • Deň matiek - besiedka
 • zápis nových škôlkarov  2.5. - 31.5.2019
 • školská olympiáda Veľká cena Macka Rozkveťáčika
 • MDD
 • Škola v prírode - Rajecké Teplice  25. - 29.5.2020
 • mestská športová olympiáda materských škôl
 • výlet všetky deti  
 • rozlúčka s predškolákmi