Čo sa deje v MŠ

Stalo sa:

 • otvorenie nového školského roka - privítali sme aj nové deti a prajeme krásne zážitky v škôlke
 • jesenný deň športu
 • Jarmok - ulička remesiel 20.9.2019
 • predplavecký výcvik 11. - 15.11.2020
 • návštevy 1. roč. ZŠ Slovenských partizánov, Súkromná ZŠ DSA
 • projekt Zdravé zúbky
 • návštevy knižnice
 • divadelné predstavenie Dráčik Háčik - kino Mier
 • športový deň materských škôl - ZŠ Slov.partizánov
 • tanečný maratón - DSA
 • v spolupráci s CVČ enviromentálna výchova ( stromy, kamenný poklad), Zdravé a bezpečné dieťa
 • Mikulášska besiedka
Čo nás čaká:
 • divadelné predstavenia a koncerty
 • zimný deň športu
 • lyžiarsky výcvik 17.02.-21.02.2020
 • fašiangový karneval  6.2.2020
 • návšteva múzea v Považskej Teplej u pána Janecha
 • Deň matiek - besiedka
 • zápis nových škôlkarov  2.5. - 31.5.2019
 • školská olympiáda Veľká cena Macka Rozkveťáčika
 • MDD
 • Škola v prírode - Rajecké Teplice  25. - 29.5.2020
 • mestská športová olympiáda materských škôl
 • výlet všetky deti  
 • rozlúčka s predškolákmi