O nás

Kto pracuje

Kto pracuje v materskej škole:

1. trieda:  Hantáková Jana  -  zástupca riaditeľa

                    Vokelová  Miroslava - triedna  učiteľka

                    Drápalová Oľga  - upratovačka

2. trieda:     Balážová  Lena - triedna učiteľka

                    Vlčková  Lenkaučiteľka

                    Vrtochová Ľubomíra - upratovačka