Oznamy

Aj vaše 2% môžu pomôcť

....aby naša materská škola bola moderná, deti mali nové hračky, učebné pomôcky, športové náčinie.

 

Ako na to?

 

Zamestnanec požiada svojho zamestnávateľa o vykonanie výpočtu dane podľa zákona č.596/2003 Z.z. o dani z príjmov.


Tlačivo na stiahnutie (.pdf)

Tlačivá sú k dispozícií aj na triedach.